Proba male mature online od 22. do 24. aprila

Učenici osmog razreda osnovnih škola polagaće probu male mature nakon Vaskrsa. Test iz srpskog radiće 22. aprila, iz matematike narednog dana, dok će kombinovani test rešavati 24. aprila, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. Đaci će imati na raspolaganju vreme od 8 do 20 sati za izradu svakog od testova.

Resorno ministarstvo donelo je odluku da sprovede onlajn testiranje koje će učenicima osmog razreda omogućiti samoprocenu znanja i to bi bio prvi probni test koji je u skladu sa mogućnostima rada od kuće.

“Od direktora, nastavnika i stručnih saradnike se očekuje da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u ovo testiranje, kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću, koja treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. Rezultati testa se neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata. Zato je neophodno podsticati učenike da samostalno reše testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja, a ujedno obezbediti i realnija očekivanja od završnog ispita”,

navodi se u dopisu ministarstva koje su dobile škole.

Dodaje se da će se po normalizovanju uslova rada, sprovesti i drugi probni završni ispit, dok će odluka o vremenu i načinu polaganja završnog ispita biti doneta naknadno po okončanju zabrane kretanja.