Profesori iz Gimnazije u poseti Švedskoj

Profesori Gimnazije Zaječar: Mladen Šljivović (fizika), Jelena Dimović (srpski jezik i književnost), Nataša Stanojević (matematika), Slobodanka Stanković Petrović (engleski jezik) i Dragana Rašić (sociologija) boravili su prethodnih 7 dana u švedskom gradu Vetlandi.

Kako bi se upoznali sa školskim sistemom ove zemlje učestvovali su na časovima iz raznih predmeta gimnazije Njudungsgymnasiest.

Škola ima petnaest programa koji obuhvataju zanate kao što su obrada metala, drveta, program za automehaničare, ugostiteljski i ekonomski, kao i napredni nivo prirodnih i društvenih nauka.

Posebno vode računa o učenicima sa invaliditetom i učenicima sa smetnjama u učenju, pa su svi vidovi programa prilagođeni njihovim mogućnostima i potrebama.

Škola je snabdevena savremenom tehničkom opremom, ima veliku i prostranu biblioteku gde se mogu naći i knjige koje nisu na švedskom (neke od njih su prevodi savremenih romana i na našem jeziku), kao i prostranim halama za izvođenje praktične nastave.

Grupa nastavnika jezika i društvenih predmeta je obišla časove sociologije, francuskog jezika i engleskog jezika, kao i časove auto CAD-a, informatike i robotike, a nastavnici matematike i fizike su boravili i na časovima matematike i fizike.

Švedska organizuje polaganje nacionalnih testova na kraju školske godine i na taj način se ocenjuju učenici, ali i rad profesora.

Grupe su male, insistiraju na vođenju dijaloga i individualnom pristupu. Časovi su dinamični u opuštenoj atmosferi.

Tokom boravka u Švedskoj, profesori iz Zaječara obišli su i univerzitetski grad Jenćeping.

Profesori iz Švedske trebalo bi da u uzvratnu posetu dođu u septembru.

izvor i foto: Gimnazija