Proglašena manjinska izborna lista “Romska partija – Srđan Šajn”

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je manjinsku izbornu listu “Romska partija – Srđan Šajn” za parlamentarne izbore raspisane za 3. april, a odbila proglašenje izborne liste “Ruska stranka – Slobodan Nikolić”.

Komisija je konstatovala da je Romska partija postupila po nalogu RIK-a i otklonila nedostatak za proglašenje izborne liste dostavljajući potreban broj pravno valjanih izjava birača.

Na listi je 15 kandidata za narodne poslanike, a na prva tri mesta su:

1. Saćip Saćipović, radnik, kranista, Beograd
2. Aldo Кantner Stanimirović, molero-farbar, Beograd
3. Gordana Šajn, domaćica, Ripanj

Komisija je konstatovala da je Ruska stranka podnela ukupno 4.515 potpisa i da kao podnosilac liste nije ispunila zakonske uslove o minimalnom broju od 5.000 podnetih pravno valjanih potpisa koji podržavaju izbornu listu.

RIK je 13. marta naložila da Ruska stranka u roku od 48 sati otkloni nedostatke izborne liste za njeno proglašenje i dostavi najmanje 5.485 nedostajućih pravno valjanih izjava birača.

foto: Medija centar