Program stručne prakse za srednjoškolce u Sloveniji

Privredna komora Srbije u partnerstvu sa italijanskom organizacijom Uniser, specijalizovanom za internacionalne programe razmene, sprovodi projekat Evropske komisije pod nazivom INTERVET. Ovom prilikom projekat nudi mogućnost stručne prakse u Sloveniji (Maribor).

Ovaj konkurs nudi 10 grantova za stručnu praksu u Mariboru u trajanju od mesec dana, za učenike iz Srbije, koja će biti organizovana u periodu od 1. juna do 30. jula 2021. godine, osim u slučaju izmena koje se mogu javiti iz organizacionih razloga.

Za prijavu i učestvovanje u programu stručne prakse neophodan je nivo znanja engleskog jezika koji omogućava neometanu komunikaciju.

Učenici prijavu mogu podneti najkasnije do 19. novembra na sledećem linku:
https://intervetwb.net/calls-serbia/