Prvi rođendan MALE UČIONICE

“Nije važno jesi li dao više od drugih. Važno je da daš sve od sebe.” Ovo je moto sa kojim su profesorke razredne nastave Ana Tomić i Valentina Jovanović prošlog septembra započele projekat “Mala učionica”. Posle godinu dana rada sa decom uzrasta od 6 do 11 godina zadovoljne su jer se polaznici svakog dana trude da napreduju i usvoje nova znanja.

“Malu učionicu” su pokrenule između dva talasa korone shvatajući koliko deci nedostaje neposredan kontakt sa nastavnicima, naročito mlađim osnovcima.

Novi uslovi obrazovanja (online časovi i učionice, skraćeni časovi i sl.) stvorili su i nove potrebe kada je u pitanju podrška u učenju. Đaci su danas više usmereni na samostalno učenje i savladavanje novog gradiva što znatno otežava učenja i usvajanje novih znanja a samim tim i postizanje boljih rezultata. Radimo sa decom u malim grupama, ali i individualno, u zavisnosti od potreba dece,

kaže nam Ana.

Podrška u učenju podrazumeva: završavanje dnevnih školskih obaveza (domaći zadaci, priprema za pismene i kontrolne vežbe kao i za usmeno odgovaranje); podučavanje dece radnim navikama i to kroz planiranje i organizaciju realizacije školskih obaveza; kao i podučavanje veštinama za savladavanje svakodnevnih izazova u vršnjačkoj i školskoj sredini.

U radu sa decom primenjujemo tradicionalne i savremene tehnike i metode učenja, kao šti su Mape uma ili Montesori metoda, na primer. Sertifikovani smo Montesori vaspitači, pohađale smo različite obuke koje nam koriste u radu: Izrada individualnog obrazovnog plana, obuke za rad s decom s disharmoničnim razvojem, Umeće komunikacije i druge. Akcenat je na živoj reči, prilagođavanju potrebama i senzibilitetu deteta s kojim radimo. Učimo ga onako kako ono može da uči,

nadovezuje se Valentina.

Za godinu dana, “Mala učionica” je u svoj rad uvrstila časove engleskog jezika, časove pripremne nastave, ali i rad s kineskom decom – pomoć u učenju na srpskom jeziku.

Ana i Vanja ističu da su zahvalne što su im roditelji prepoznali značaj onoga što rade i poverili im svoju decu, a da one svakodevno uzvraćaju znanjem.

Krug znanja uskoro će biti proširen i na decu iz ugroženih grupa, u okviru projekta koji će stručni tim “Male učionice” realizovati u saradnji sa Crvenim krstom i Fondacijom “Iskorak”.