RARIS: Javni poziv za lokacije i projekte u turizmu

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije otvorila je javni poziv svim vlasnicima privatnih lokacija i projekata u turizmu da ih prijave i besplatno predstave na regionalnom investicionom portalu istočne Srbije „Invest East Serbia“. Na sajtu su predstavljene sve ključne činjenice, ekonomski pokazatelji, glavne prednosti poslovanja u našem regionu i predstavljene lokacije i projekti namenjeni investitorima.

Svi oni koji imaju turističke objekte, parcele pogodne za izgradnju turističkih objekata, projekte za investicije u turizmu, objekte koji se mogu prenameniti za turizam a koji su na prodaju, koji se izdaju ili za koje se traže partneri, mogu se besplatno objaviti u bazi investicionih lokacija na sajtu www.investeastserbia.com

U bazi je već 20 lokacija i projekata koji su predstavljeni na 3 jezika: engleskom, nemačkom i srpskom. RARIS će promovisati sve investicione mogućnosti na sajtu „Invest East Serbia“, na investicionim konferencijama i skupovima, na sastancima sa domaćim i stranim investitorima, na društvenim mrežama.

Prijavu investicione lokacije ili projekta može podneti vlasnik ili ovlašćeni zastupnik.

U bazu turističkih lokacija i projekata mogu se prijaviti: parcele za izgradnju turističkih objekata, turistički objekti koji već postoje a koji se mogu unaprediti, renovirati, dograditi i slično, postojeći objekti koji se mogu prenameniti za turizam, sve druge lokacije ili projekte na kojima se može razviti poslovanje u turizmu.