Razgledajte pastele Ninoslava Jovanovića

Zaječarska publika prvo je upoznala Ninislava Jovanovića pisca kroz njegova dela “Ko smo”, “U 10 koraka do uspeha i sreće”, “Komad neba na zemlji” i “Trougao duše”.

Ovoga puta ima prilike da upozna i Ninoslava Jovanovića slikara kroz postavku slika nazvanih “Kriv sam”.

Neka moja dela, inspirisana emocijama i svakodnevnicom, moja krivica za dobrotom, bude slika koja će buditi nove hrabrosti kod svih vas za nalažnje ličnog dara, za kreiranje lepšeg sveta. Posebnu zahvalnost dugujem Nini Pogarčić – višem kustosu Narodnog muzeja u Zaječaru; recezentima Milici Mihajlović – kustosu istoričaru umetnosti i Zorici Cvetković – slikarki i ikonopiscu,

rekao je Ninoslav Jovanović, autor izložbe.

Na izložbi je predstavljeno 29 slika, koje su izrađene tehnikom suvog pastela, a dela su protkana motivima ruža, ptica i drveća.

On stalno preispituje, analizira, upoznaje sebe i time postavlja više i više standarde, što se jasno može uočiti na njegovim slikama. Poput kreativnih ljudi širokog duha trudi se da iskorači iz kalupa i kolotečine svakodnevice, postavljajući sebi visoke standarde, te otuda izložba i nosi naziv „Kriv sam“,

istakla je na otvaranju izložbe, slikarka i ikonopisac Zorica Cvetković.

Izložba se može razgledati narednih desetak dana u Radul begovom konaku.

foto: fb