Različitost je mogućnost – projekat OŠ “Đura Jakšić”

ERASMUS+ je program EU koji svake godine finansira projekte u oblasti obrazovanja, mladih i sporta.

Osnovna škola „Đura Jakšić” iz Zaječara prva je osnovna škola u našem gradu koja sprovodi projekat u okviru ERASMUS+ programa.

Projekat nosi naziv „DIVERSITY IS OPPORTUNITY”. Tema projekta je socijalna inkluzija.

Ova tema odabrana je zbog toga što školu „Đura Jakšić” pohađa veći broj pripadnika romske nacionalnosti, a izdvojeno odeljenje ove škole u Lubnici pohađaju zajedno pripadnici srpske, vlaške i rumunske nacionalnosti.

Projekat traje godinu dana, od 20. juna 2018. godine do kraja juna 2019. godine. U okviru projekta osmoro zaposlenih iz škole „Đura Jakšić” pohađalo je šestodnevni kurs u Firenci pod nazivom „Facing Diveristy: Intercultural classroom management”, tokom septembra 2018.

Nakon povratka sa kursa, u školi je realizovan veliki broj radionica, prezentacija i drugih aktivnosti, u okviru kojih su nastavnici i stručni saradnici preneli i primenili stečena znanja na kursu.

Кao rezultat rada na socijalnoj inlkluziji nastali su panoi na kojima je prikazano bogatstvo običaja različitih naroda, na jezicima Srba, Vlaha i Roma.

Do kraja juna predstoji još niz aktivnosti u okviru projekta, od kojih bismo izdvojili obeležavanja Dana Roma u aprilu, koje se u školi „Đura Jakšić” tradicionalno održava već nekoliko godina.

U toku diseminacionih aktivnosti, gostovanjem u šest osnovnih i srednjih škola i prezentacijom svog projekta, realizatori projekta potrudili su se da podstaknu kolege prosvetne radnike da se i sami upuste u ovakav vid stručnog usavršavanja i rada sa decom.