Remont Topionice i rafinacije u Boru po planu

Prošlo je tačno pola godine otkad je u Topionici i rafinaciji u Boru na snazi tehnička rekonstrukcija metalurških agregata, koja podrazumeva izgradnju novih konvertora, anodnih peći i drugih postrojenja, ali i povezivanje starih topioničkih sistema sa novim. Podsetimo, fleš-peć je ispražnjena i zaustavljena 19. aprila.

Fokusirali smo se na rešavanje višedecenijskog problema zagađenja vazduha u Boru i na adekvatno zbrinjavanje svih otpadnih voda, pa je samo u izgradnju postrojenja u službi zaštite životne sredine dosad investirano 100 miliona dolara. Ceo projekat tehničke rekonstrukcije metalurških agregata i objekata košta 260 miliona dolara, mada su izgledne šanse da ukupna investicija kompanije i to samo u metalurgiju bakra bude blizu 290 miliona dolara. Svi radovi treba da budu završeni do decembra 2022, a start topionice biće definisan u skladu sa situacijom u snabdevanju električnom energijom, kaže zamenik rukovodioca u Topionici i rafinaciji Ću Fenghang.

On podseća da je Ziđin decembra 2018. godine preuzeo topionicu koja je, pored toga što je imala mali proizvodni kapacitet, bila u veoma lošem stanju.

U posebno lošem stanju bili su objekti u funkciji zaštite životne sredine i zato je cilj bio da se najpre zaposlenima i građanima Bora obezbedi bolje radno i životno okruženje, bolji kvalitet vazduha i čisto nebo. Biće zamenjen i elektrostatički filter kako bi se sveobuhvatno prikupljale i tretirale čestice prašine iz procesa topljenja, nakon čega će kvalitet vazduha u Boru biti još bolji. Ziđin ima bogato iskustvo u izgradnji savremenih pirometalurških postrojenja, pa će i topionica u Boru, nakon ove rekonstrukcije, biti moderna i ekološka fabrika izgrađena u baštenskom stilu, navodi Ću Fenghang.

Jedan od topioničkih agregata koji je u prošlosti zadavao najviše ekoloških muka, iako je izgrađen pre sedam godina, jeste elektrostatički filter. Stari filter je porušen i na njegovo mesto došao je novi.

U procesu obnove imamo dva prioriteta. Prvi je elektrostatički filter, koji smo izgradili na temeljima starog i porušenog. Ovaj novi filter je veći i izgrađen je od kvalitetnijeg materijala, od nerđajućeg čelika. Drugi je u novoj hali, hali rafinacije i konvertora, gde je akcenat na preradi otpadnih gasova. Reč je o savremenijem načinu rada, pa će sada gasovi iz konvertora najpre ići u gasnu haubu, a onda u kotao otpadne toplote. Iz kotla će odlaziti u elektorstatički filter, gde će se odvajati prašina i uz pomoć vučnih ventilatora transportovaće se dalje do fabrike sumporne kiseline. Ovakav sistem je znatno savremeniji, tako da ekologija u budućnosti više neće biti problem, ističe zamenik rukovodioca u Topionici Dragan Živulović.

Svi fugitivni gasovi u metalurškom procesu, oni kod fleš-peći, na anodnoj rafinaciji, ali i kod konvertora, sada će najpre ići na tretman odsumporavanja. Kada je reč o otpadnim vodama, one će ići u fabriku za neutralizaciju, s tim što će ta fabrika, dodatno prerađivati i kišnicu i fekalne vode koje će se tamo reciklirati i dobrim delom ponovo vraćati u proces, pojašnjava pomoćnik direktora Topionice i rafinacije Ivan Najdenov.

U novoj hali anodne rafinacije robotske ruke čekaju da bakar poteče iz dve nove anodne peći kapaciteta 450 tona. Roboti će užarene anode težine oko 400 kilograma sa lakoćom prenositi iz kalupa livne mašine do mesta predviđenog za hlađenje. Dve anonde peći će sinhronizovano pratiti dva livna točka, čiji je kapacitet livenja 110 tona za sat. Takva operacija je ranije trajala 12 sati, a automatizovana oprema će sada ubrzati ceo postupak. Anode će biti teške 380 do 400 kilograma, dok one stare nisu bile teže od 240 kilograma. Tehnološki, najveća inovacija ogleda se u zameni energenta, jer će se umesto drvne mase koristiti prirodni gas.

Po završetku projekta tehničke rekonstrukcije, izgradnje i proširenja očekuje se da će Srbija Ziđin Koper do 2025. dostići godišnji proizvodni kapacitet 200.000 tona katodnog bakra i tri do pet tona zlata.

press služba