RIK: Glasački listići biće roze boje

Glasački listići na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji biće roze boje, dok će kontrolni listić za proveru ispravnosti glasačke kutije biti tirkizne boje, odlučila je Republička izborna komisija.

Za štampu izbornih listića biće zaduženo Javno preduzeće “Službeni glasnik” Beograd.

Na kraju sednice, predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević osvrnuo se na izrađeni Priručnik za obuku za rad u biračkim odborima, koji je uradio RIK, a za koji je naveo da predstavlja svojevrsni priručnik za edukaciju članova u vezi sa procedurom i to od primopredaje materijala do utvrđivanja izbornih rezultata.

RIK je uz taj Priručnik odštampao i Vežbe za logičko-računsku kontrolu ispravnosti rezultata unetih u kontrolni formular i popunjavanje zapisnika o radu biračkog odbora, kao i Vodič za procenu pristupačnosti biračkih mesta, koji će poslužiti za rešavanje problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom prilikom glasanja.