Sadnja bagrema na jalovištu

Radnici RTB-a pošumljavaju visoke planire pored starog borskog kopa. Do sada je zasađeno preko 5.000 bagremovih sadnica iz prve tranše od 25.000 komada, a do kraja jeseni će 50.000 komada, ukoliko vreme dozvoli.

Ovi poslovi su, kako kaže rukovodilac Sektora za ekologiju u Rudnicima bakra Bor Dragan Đorđević, deo velikog i složenog projekta pod nazivom „Rešavanje istorijskog nasleđa narušene životne sredine rudarskim aktivnostima RTB-a u Boru i Majdanpeku“ i RTB je samo jedan od učesnika koji je počeo da ispunjava svoj deo obaveza. Kako je reč o projektu sa velikim troškovima koje Basen ne može sam da podnese, planirano je i uključenje države, lokalne samouprave, pa i novog strateškog partnera.

Površine koje bi ponovo trebalo privesti kulturi, a reč je o kopovskim i flotacijskim jalovištima, prostiru se na preko 700 hektara.

Sadnice bagrema dopremljene se iz Kruševca.

izvor i foto: RTB