Sednica Skupštine grada Zaječara 9. maja

Sednica Skupštine grada Zaječara, 10. po redu, zakazana je za ponedeljak, 9. maj.

Na dnevnom redu sednice su predlozi odluka o usvajanju planova detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor i za izgradnju solarne elektrane „Solarina“ na teritoriji grada Zaječara, predlog godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu, predlog odluke o završnom računu budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, kao i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda.

Pred odbornicima će se naći i predlog rešenja o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor “Urbanizam i izgradnja“ Zaječar -u likvidaciji za 2021. godinu, predlozi rešenja o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ za 2021. godinu, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti tog javnog preduzeća za 2021. godinu i rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta tog preduzeća.

Odbornici će razmatrati i predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“, predlog rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada, kao i predloge rešenja o povećanju koncesione naknade.

Na dnevnom redu sednice je i rešenje o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan za ovu godinu te ustanove, kao i o izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz za 2021. godinu. Takođe, pred odbornicima će se naći izveštaj o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar za prošlu godinu, ali i rešenja o davanju saglasnosti na plan rada i finansijksi plan te ustanove za ovu godinu.

Sednica će biti održana u velikoj sali Skupštine grada Zaječara sa početkom u 10 sati.