Skupština grada raspustila Savet MZ Vratarnica

Nenad Dinulović, diplomirani pravnik iz Zaječara, novi je v. d. direktora Centra za socijalni rad, potvrdili su danas odbornici Skupštine grada jučerašnju odluku Gradskog veća.
Dinulović će na tom mestu naslediti Mirjanu Radivojević čiju je ostavku parlament prihvatio 29. novembra prošle godine.

Šef Odborničke grupe Pobeda za naš grad – Dr Nenad Ristović zamerio je što novoimenovani vršilac dušnosti direktora Centra za socijalni rad ne dolazi iz redova zaposlenih u toj ustanovi, dok je odbornik Ivan Joković diskutujući o ovoj tački dnevnog reda govorio o često nestručnom radu zaposlenih u Centru za socijalni rad, navodeći da se neretko takvim radom „uništavaju ljudske sudbine“.

Marina Milič, zamenica gradonačelnika, navela je da je apsolutno saglasna sa diskusijom Ivana Jokovića kada je reč o radu Centra za socijalni rad i da da smatra da je imenovanje nekog ko uopšte nije pripadao toj ustanovi za v. d. direktora dobro rešenje i da će novi v.d. direktor na taj način moći da sagleda probleme koji postoje u Centru za socijalni rad, da će, kada je o organizaciji rada reč, tu ustanovu uspeti da postavi na noge i bar malo je pomeri sa mrtve tačke na kojoj se trenutno nalazi.

Na današnjoj sednici Skupštine grada raspušten je Savet Mesne zajednice Vratarnica i imenovan Miodrag Jovanović za poverenika grada Zaječara, radi obavljanja neodložnih poslova te mesne zajednice, do konstituisanja Saveta.

Usvojen je i Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica i njihovih zamenika, kao i pretres Predloga Rešenja o obrazovanju

Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica.
Redove naprednjaka danas je pojačao odbornik Vladimir Stošić, poljoprivredni inženjer iz Zvezdana.

izvor: Radio Magnum, foto: Grad Zaječar