Skupština grada zaseda u Kotlujevcu 4. juna

Za četvrtak, 4. jun zakazana je sednica Skupštine grada Zaječara. Odbornici će razgovarati o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada za maj i jun ove godine. Predlogom odluke predviđeno je da korisnici ugostiteljskih objekata koji imaju letnje bašte, za maj budu oslobođeni obaveze plaćanja naknade, a da za jun mesečni iznos bude umanjen za polovinu. Na ovaj način grad će pomoći ugostiteljima koji su zbog epidemije virusa korona pretrpeli štetu.

Na dnevnom redu su i dokumenti Centra za socijalni rad, izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prošlu godinu, program rada sa finansijskom planu za 2020. i Odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža ova ustanova.

Odbornici treba da se saglase sa cenovnikom usluga trećim licima i cenovnikom neenergetskih usluga JKSP “Zaječar”, kao i sa elaboratom o ceni tehničke vode JKP “Vodovod”.

Na sednici će biti reči o Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu; Godišnjem likvidacionom izveštaju JP „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji i o Rešenju o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JKP „Timok-održavanje“.

Sva lica koja prisustvuju sednici Skupštine grada dužna su da se pridržavaju preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a sednica će iz preventivnih razloga biti održana u sali Doma kulture u Кotlujevcu.