Skupštinska sednica zakazana za 21. oktobar

Za 21. oktobar zakazana je sednica Skupštine grada Zaječara.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati Predlog Odluke o trećoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. godinu, sa Izmenom Kadrovskog plana za 2020. Usvajanjem predloženih izmena i dopuna, ukupni prihodi budžeta za 2020. godinu iznosiće 2.620.905.600,00 dinara, dok su predviđeni rashodi 2.675.128.600,00 dinara. Kako se u predlogu navodi, sredstva budžetskog deficita u iznosu od 54.223.000,00 biće pokrivena iz viška prihoda.

Među tačkama je i Pretres Predloga Odluke o pribavljanju kp. br. 11076/2 KO Zaječar u ul. Ljube Nešića u Zaječaru u javnu svojinu grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom, kao i pretres Predloga Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Nemanjine u Zaječaru.

Pred odbornicima će se naći i Predlog Rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar – u likvidaciji, kao i Predlog Odluke o postavljanju spomenika Generalu Gambeti i Generalu Coloviću.

Izveštaj o radu, kao i finansijski izveštaj za 2019. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, kao i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za septembar 2019 – avgust 2020. godine i Godišnji Plan rada ove ustanove za radnu 2020/2021. godinu, takođe su među tačkama dnevnog reda.

Odbornici će odlučivati i o Predlogu Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Zaječara, Predlogu Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja, kao i o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora Gimnazije i Ekonomske škole.

Sednica će biti održna u sali Doma kulture u Kotlujevcu, a početak je u 10 sati.