Svetski dan osoba sa autizmom obeležen u Zaječaru

Od 2008. godine svakog 2. aprila obeležava se Svetski dan osoba sa autizmom.

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je uzrok još nepoznat , javlja se do treće godine i češći je kod dečaka. Prema istraživanjima, na 10.000 novorođenih, rađa se četvoro do petoro dece s autizmom.

Pogađa jednu od 10 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi pet miliona autističnih ljudi. Za Srbiju nema preciznih podataka.

Zaječar je jedan od gradova u Srbiji koji ima specijlizovanu ustanovu u kojoj već čitavu deceniju u kreiranju individualnih programa za decu sa smetnjama u razvoju učestvuje multidisciplinarni tim stručnjaka, a pravo na korišćenje smeštaja, ishrane, zdravstvene zaštita, vaspitno – obrazovni rad i radni tretman imaju i deca koja boluju od autizma. U “Oblutku” ih je sada petoro i oni su aktivno uključeni u sve aktivnosti.

Crtanjem na gradskom trgu i plavim balonima želeli su da skrenu pažnju javnosti na osobe sa autizmom.

Na dan obeležavanja Svetskog dana autizma, 2. aprila, Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom poziva donosioce odluka da posvete vreme uklanjanju barijera koje sprečavaju autistične osobe u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. I ove godine to udruženje fokusira se na pristupačnost, uz slogan „Srušimo barijere za autizam zajedno: hajde da izgradimo pristupačno društvo“.

foto: Oblutak