TOC: Podrška devojkama koje su lažno označene kao osobe pozitivne na HIV

Javnost u Zaječaru je sredinom prošle godine uzburkala informacija da se u gradu na Timoku širi infekcija HIV-a. Tom prilikom, u javnost je, putem društvenih mreža, puštena informacija u kojoj su kao prenosioci te polno prenosive bolesti, označene mlade ženske osobe iz Zaječara, među kojima je i jedna maloletna. U ceo slučaj uključio se Timočki omladinski centar, vodeća organizacija u Srbiji za prevenciju i podršku obolelima od HIV-a, čija je jedna od aktivnosti i podrška osobama koje su diskrimisane i stigmatizovane u društvu.

Osim moralne i psihološke podrške, započela je i borba da se prikupe dokazi protiv lica koja su u javnost iznela neistine.

„Kao organizacija koja ima lidersku poziciju i učestvuje u radu komisije za HIV i tuberkulozu, poslednjih 10-ak i više godina, osećali smo potrebu, samim tim što je to jedna od naših aktivnosti, da pružimo podršku osobama koje su diskiminisane. Imali smo slučaj kad su mlade devojke od 20-ak godine diskiminisane samo zato što im je neko dao dijagnozu koje one nemaju, one su HIV negativne, a pored toga je podizao paniku i širila se informacija kroz grad“, kaže Goran Radisavljević, direktor TOC-a, i dodaje:

„Jako loše je to što smo imali i kroz društvene mreže i čaršijski da se informacija širi. Mi smo tada pozvali devojke da im pružimo bilo kakvu vrstu pomoć i pružili smo pomoć oštećenoj strani. Trenutno su sudski postupci u toku. Neko je targetirao nekog da je HIV pozitivan, a nije“.

Advokat Željko Ristić je na pres konferenciji rekao da su tri devojke, od kojih je jedna maloletna, podnele privatne krivične tužbe pred Osnovnim sudom u Zaječaru. Dva odvojena krivična postupka se vode protiv dve osobe koje su identifikovane da su iznosile i pronosile netačne informacije, a pokrenuta su i dva parnična postupka za nadoknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova.

„Krivične prijave su podnete zbog krivičnog dela iznošenja i pronošenja ličnih prilika. Sa druge strane, postoje dva parnična postupka koji se vode pred Osnovnim sudom u Zaječaru a odnose se na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova. Sudski postupci se vode pre svega zbog situacije koja je veoma prisutna u današnjem savremenom društvu, a to je zloupotreba društvenih mreža, širenje netačnih informacija, iznošenje i pronošenje tih netačnih informacija od strane drugih učesnika na društvenim mrežama koji to prihvataju zdravo za gotovo bez ikakvih provera. Ono što je posebno problem je to što je Zaječar mala sredina, mnogi se međusobno poznaju i kad u takvoj sredini iznosite informacije o nekom licu, ta informacija počinje da se širi, gotovo svi onda znaju o kome se radi, pa osobe budu obeležene, trpe nastavak psihičke torture koji se ogleda u tome da ljudi stalno postavljaju pitanja, ljudi često prestanu da se druže sa njima“, objasnio je Ristić i dodao:

„Ova lica moraju da se obrate nadležnim državnim organima za zaštitu, medicinski potraže psihološku zaštitu, obrate se svim institucaijama koje treba da pruže pomoć u toj situaciji“.

Radisavljević navodi da je stigmatizacija danas nedopustiva i podseća da se danas sa HIV-om živi, da osoba koja je HIV pozitivna i na vreme počne da uzima terapiju, može da dočeka duboku starost.

Jedna od aktivosti TOC-a je pravljenje prvog vodiča za lečenje osoba koje žive sa HIV-om, koji do sada nije postojao u Srbiji.

„Mi godinama sprovodimo programe prevencije u istočnoj, južnoj Srbiji i u Kragujevcu, u partnerstvima sa Zavodima ja javno zdravlje iz tih regiona, vršimo testiranje i preko 1.500 ljudi na godišnjem nivou i o tome ne iznosimo podatke“, dodao je Radisavljević.

Snežana Zarev, menadžerka za monitoring i evaluaciju u TOC-u, predstavila je program REAct – u okviru kog se prikupljaju informacije o slučajevima diskriminacije i narušavanja ljudskih prava, a u vezi sa HIV-om, kao i pružanje pravne i socijalne pomoći.

Iz TOC-a su još jednom pozvali sve osobe koje doživljavaju bilo kakvu diskriminaciju, društvenu ili institucionalnu da im se obrate kako bi im pomogli da prevaziđu tu situaciju.

preuzeto: Radio Magnum