Tvrđava Dijana predstavljena na platformi Google Arts & Culture

U okviru svetske promocije i popularizacije kulturnog nasleđa Republike Srbije na platformi Google Arts & Culture predstavljena je tvrđava Diana- arheološko nalazište od izuzetnog značaja, koje je pod zaštitom države, navodi Ministarstvo kulture na svom fb nalogu.

Stari utvrđeni grad nalazi se na obali Dunava, u Кaratašu, nedaleko od Кladova i podignut je kao baza za Dačke ratove i obezbeđivanje plovidbe Dunavom. Pored ostataka utvrđenja, unutar samog lokaliteta se sprovode arheološka istraživanja.

 

Prva sondažna iskopavanja započela su 1964. godine i sa prekidima traju do danas. Istraženi objekti su konzervirani, a tokom arheoloških istraživanja otkrivene su sve četiri ulazne kapije, po jedna na četiri bedema.

foto: fb Ministarstvo kulture