U bolnici u Boru dva nova skenera i dva digitalna rentgena

U Opštu bolnicu u Boru  stigla su dva digitalna RTG aparata, ultrazvuk i dva CT aparata koji su dopremljeni na Odeljenje za radiologiju, a koji će, nakon završetka renoviranja prostorija i obuke osoblja, uskoro biti dostupni pacijentima.

Savremeni 64–slajsni aparati za kompjuterizovanu tomografiju sa tri dijagnostičke stanice, biće postavljeni u Službi za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku borske bolnice. Budući da je reč o skenerima najnovije generacije, preduslov za njihovo postavljanje je i adaptacija i prilagođavanje prostora koje je uveliko u toku, kao i radnog okruženja za samo osoblje.

Snimanje tradicionalnom rendgenskom tehnikom, s prikazom slike na RTG filmu, poznato je još od 1895. godine. Poslednjih dvadesetak godina rendgenska dijagnostika se uvodi u digitalnu eru. Osnovna prednost ovakvih digitalnih dijagnostičkih sistema je, pored brzine i kvaliteta slike, i znatno smanjenje doze zračenja. Slika na monitoru je raspoloživa odmah, te se eventualne korekcije, poput ugla projekcije, mogu momentalno ispraviti. Digitalni format omogućava i naknadnu kompjutersku obradu, izoštravanje, uvećavanje, merenje, čime se postižu izuzetne mogućnosti bržeg i pouzdanijeg dijagnostikovanja. Slika može da se snimi, arhivira i da se prosleđuje na udaljene lokacije – tzv. “telemedicina”. Takav zapis ostaje trajno za razliku od klasičnog RTG snimka čija dijagnostička vrednost opada i nakon dve, tri godine, postaje dijagnostički neprihvatljiv, istakla je dr Ana Golubović Spasojević, spec. radiologije, v.d. direktora Opšte bolnice Bor.

Ona dodaje, da će novi CT aparati, vrlo brzo biti na raspolaganju pacijentima. Aparati poseduju programe koji, pored dosadašnje dijagnostike, omogućavaju i širenje spektra usluga. Ono što je zasigurno za pacijente veoma značajno jeste mogućnost vremenskog skraćenja pregleda, kao i smanjenje doze zračenja prilikom snimanja na ovim CT aparatima, a i lista čekanja na ovaj pregled će biti smanjena s obzirom da su u pitanju aparati najnovije generacije.