U Boru održana sednica Nacionalnog saveta Vlaha

Na sednici Nacionalnog saveta Vlaha, održanoj u Boru, izabrani su članovi Izvršnog odbora i za predsednika tog tela imenovan Radiša Dragojević

Predsednik Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine Novica Janošević kaže da su na sednici donete važne odluke za ovu nacionalnu manjinu koja pretežno živi u Istočnoj Srbiji.

Jedna od značajnijih odluka jeste kompletiranje Nacionalnog saveta, formiranje radnih tela koja se bave pitanjima iz nadležnosti Nacionalnog saveta, a to su obrazovanje, kultura, obaveštavanje i službena upotreba jezika i pisma.

objašnjava Janošević.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić poželeo je dobrodošlicu članovima i istakao važnost rada Nacionalnog saveta Vlaha.

Naša obaveza je da pokažemo, ne samo ovom, već svim Nacionalnim savetima, da smo multinacionalni grad koji razume potrebe svih nacija i grad koji neguje kulturu i tradiciju svih naroda koji žive na teritoriji grada. Evidentno je da je Bor grad za primer, ne samo u Srbiji već i u Evropskoj uniji, kako ljudi mogu da se okupe oko jedne ideje, ekonomske ideje razvoja jednog grada i regiona,

istakao je Milikić.

Novi saziv Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine čine 22 predstavnika sa liste “Vlasi za Srbiju” i jedan sa liste Udruženja “Gergina”.