U četvrtak Dan otvorenih vrata na FMZ

U okviru kampanje za upis studenata u školskoj 2019/20. godinu, u četvrtak, 16. maja na Fakultetu za menadžment biće održan Dan otvorenih vrata.

U 13 sati fakultet će organizovano posetiti maturanti srednjih škola iz Zaječara.

Budućim brucošima biće predstavlјeni studijski programi i uslovi studiranja, a biće u prilici da obiđu kabinete, kompjutersku laboratoriju, biblioteku, skriptarnicu, studentski klub, a moći će i da razgovaraju sa profesorima.

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Prijemni ispit se polaže iz dva od četiri ponuđena predmeta: informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi i rezultata na prijemnom ispitu.

U sedištu Fakulteta za menadžment u Zaječaru upisne kvote su:

  • Osnovne akademske studije Biznis i menadžment – 50 studenata
  • Osnovne akademske studije Biznis i menadžment – studije na daljinu – 15 studenata
    Stručni naziv: diplomirani menadžer (240 ESPB)
  • Osnovne akademske studije Ekonomija – 50 studenata
  • Osnovne akademske studije Ekonomija – studije na daljinu – 15 studenata
    Stručni naziv: diplomirani ekonomista (240 ESPB)

Osnovne strukovne studije:

  • Biznis i menadžment – 50 studenata

Stručni naziv: strukovni menadžer (180 ESPB)


Na ovoj visokoškolskoj ustanovi predvideli su i pogodnosti za studente.