U GU Zaječar instalirani POS terminali

U Gradskoj upravi u Zaječaru instalirana su tri POS terminala za plaćanje taksi, naknada i (nekih) poreza.

Terminali omogućavaju brže i jednostavnije sprovođenje postupaka Gradske uprave Zaječara u interesu građana i privrednika i nalaze se na šaletru Uslužnog centra u Gradskoj upravi u Zaječaru i u Odeljenju Lokalno poreske administracije.