U susret izborima za Savete nacionalnih manjina

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina biće raspisani u avgustu, a održani na jesen. Zakonom je propisano da se redovni izbori za sve nacionalne savete održavaju istovremeno.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike nacionalnih manjina da se blagovremeno obaveste o postupku upisa u poseban birački spisak kako bi iskoristili pravo da učestvuju na izborima za nacionalne savete.

Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana. Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podseća i da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi i da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili elektorskim izborima.

Naime, neposredni izbori za članove nacionalnog saveta održavaju se kada je 24 časa pre raspisivanja izbora u poseban birački spisak nacionalne manjine upisano više od 40% pripadnika nacionalne manjine prema poslednjem popisu stanovništva.