Ulica Ivana Milutinovića dobija novi drvored

Nakon završene kompletne rekonstrukcije ulice Ivana Milutinovića, Javno komunalno predužeće „Timok održavanje“.

Jasmina Basalić, šef Službe „Zelenila“ JКP „Timok održavanje“ ističe da su formirane nove zelene površine u toj ulici na kojima će biti posađeno 89 sadnica gorskog javora.

„Nove zelene površine su formirane u vidu uskih traka ograničenih ivičnjacima između pešačkog dela trotoara i kolovoza, širine od jednog metra do 1.35. Sadnja drvorednih sadnica je izvršena u ugrađenim betonskim prstenovima, koji će usmeravati rast korenovog sistema. Takođe, ugrađena su i perforirana creva radi kvalitetnijeg zalivanja“, rekla je Basalić.

Gorski javor je listopadno stablo iz porodice sapindovki. Ono što je, prema rečima nadležnih, važno za stanovnike ulice Ivana Milutinovića je da javor nije alergogena vrsta.

„Sadnice koje sadimo su školovane sa busenom, starosti 10 godina, visine oko 3 metra i prsnog prečnika 5-6 centimetara. Ono što je važno je da javor nije alergogena vrsta i da je otporan na uslove u gradskoj sredini“, objasnila je Basalić.

Nakon rekonstrukcije ulice Pavla Ilića, iz Javnog komunalnog preduzeća „Timok održavanje“ najavljuju da će sadnju drvoreda početi i u toj zaječarskoj ulici.

preuzeto: JKP Timok održavanje