Uprava carina prodaje zaplenjenu robu

Uprava carina ponudila je na prodaju motorna vozila i drugu carinsku robu, a usmena javna nadmetanja biće obavljena u osam carinarnica

Prodaju motornih vozila Uprava carina omogućiće u carinarnicama Niš, Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad i Kruševac a usmena javna nadmetanja zakazana su u periodu od 27. januara do 27. februara.

Ostala carinska roba uz ovih pet carinarnica biće prodavana i u carinarnicama Zrenjanin, Kladovo i Dimitrovgrad.
Prodaje usmenim javnim nadmetanjima zakazane su u periodu od 22. januara do 28. februara.

Za motorna vozila i drugu carinsku robu mogu se nadmetati pravna i fizička lica, a sva informacije o robi i njenoj početnoj ceni mogu se dobiti u samim carinarnicama ili preko elektronske pošte.

U magacinima zaplenjene robe mogu se naći najraznovsniji predmeti od sportske oprema, odeće, nameštaja, alkohola, cigareta do motornih vozila zaplenjenih u prekršajima na putevima i graničnim prelazima.

Fizička lica na carinskim licitacijama mogu kupovati isključivo automobile, dok su nadmetanja za kupovinu zaplenjene robe namenjena pravnim licima, registrovanim za trgovinsku delatnost.

Pravna lica zainteresovana za kupovinu specifične robe poput derivata nafte, zlata i plemenitih metala moraju posedovati licence, odnosno biti registrovani za određene delatnosti, dok se neizlicitirana roba prodaje slobodnom pogodbom.

Ona zabranjena ili krivotvorena ne može biti predmet licitacije i uništava se u skladu sa zakonskim propisima.

foto: Uprava carina/Novosti