UREĐENA ODMORIŠTA DUŽ DUNAVA

Opština Majdanpek, JP Putevi Srbije i RARIS su zajedničkim radom uredili pet parkinga – odmorišta duž Dunavske biciklističke rute – EuroVelo 6, na Dunavskoj magistrali u opštini Majdanpek.

JP Putevi Srbije su obnovili nadstrešnice, klupe i stolove, postavili držače (češljeve) za bicikle i postavili turističke mape – info table.

RARIS je u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Majdanpek napravio dizajn turističke mape sa svim potrebnim informacijama za turiste, dok je JKP „Donji Milanovac“ preuzelo obavezu da redovno sakuplja i odnosi komunalni otpad.