Uskoro izmene Zakona o političkim strankama

Završena je javna rasprava o izmenama Zakona o političkim strankama, a prva ocena je da ga treba uskladiti sa Zakonom o upravnom postupku, propisati veću javnost programskih i statutarnih dokumenata, regulisati spajanje stranka i preispitati aktivnost određenih partija. I u Izmenama zakona ostao je nerešen status stranaka nacionalnih manjina.

Svaka stranka koja predstavlja nacionalnu manjinu mora da naznači koju nacionalnu manjinu predstavlja i zastupa – predviđaju predložene izmene Zakona, ali time će se, smatraju u Cesidu, otkloniti samo deo problema. I dalje će pojedinci, kažu, zloupotrebljavati privilegije tog statusa.

U registru političkih stranaka trenutno ih je 120, aktivno je 112. Čak 72 su upisane kao stranke nacionalnih manjina. Poznavaoci kažu to izaziva sumnju.

Predloženim Nacrtom predvidjaju se novine koje se odnose na detaljnije uredjen postupak osnivanja i registracije stranaka, sadržaj osnovnih akata, način udruživanja, postupak prestanka rada, kao i mogućnost brisanja iz registra političkih stranaka ukoliko istekom svake osme godine od dana upisa u Registar ne podnesu prijavu za obnovu upisa.

Nacrtom se predvidja i da su osnivački odbori stranaka obavezni da u jednim dnevnim novinama objave pokretanje incijative o osnivanju i da se osnivačka skupština mora održati u roku od šest meseci od objavljivanja te incijative, kao i da njoj mora prisustvovati najmanje deset odsto osnivača od broja potpisa podrške.

izvor. RTS i NM