Vežba “Munjeviti udar 2021” u Mirovu kod Boljevca

U rejonu sela Mirovo, nadomak Boljevca, u podnožju planine Rtanj, 246. Bataljon atomsko-biološko-hemijske odbrane izveo je taktičku vežbu sprovođenje mera protiv nuklearno-hemijsko-biološkog obezbeđenja jedinica Kopnene vojske u operaciji u okviru Združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021”. Vežba je izvedena na pet radnih tačaka, na kojima su predstavljene operativne I funkcionalne sposobnosti jedinice, kao i naoružanje i oprema kojima raspolaže bataljon, među kojima su I novouvedena sredstva koja višestruko povećavaju mogućnost izvođenja dekontaminacionih radova, a aktivnost je iskorišćena i za proveru znanja I sposobnosti sastava.

Na prvoj radnoj tački prikazan je rad osmatračke stanice ABHO, upravnog organa u mreži NHB kontrole, koji se bavi prikupljanjem i analitičkom obradom svih raspoloživih podataka o dejstvu neprijatelja. Nakon toga predstavljen je rad laboratorijske stanice koja je izvršila prikupljanje uzoraka i njihovu detaljno analitičku obradu radi planiranja daljeg toka operacije, da bi, u nastavku prikaza, bio prezentovan rad na prostoru za dekontaminaciju motornih i vučnih vozila, korišćenjem novoprimljene platforme za dekontaminaciju M-09, koja se pokazala izuzetno efikasnom. Nakon dekontaminacije jedinice, počev od njenog naoružanja i drugih tehničkih sredstava, kao i ljudstva, kraj vežbe prošao je u znaku prezentacije rada komande bataljona.

Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021″, na osam lokacija širom Republike Srbije izvode jedinice Kopnene vojske u sadejstvu sa Ratnim vazduhoplovstvom i PVO, 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom.

izvor i foto: Ministarstvo odbrane