Za nacionalne manjine 55 biračkih mesta u Timočkoj krajini

U nedelju se u Srbiji održavaju izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina, a na njima će 18 manjina birati članove i to: Albanska, Aškalijska, Bošnjačka, Bugarska, Bunjevačka, Vlaška, Grčka, Egipatska, Mađarska, Nemačka, Poljska, Romska, Rumunska, Rusinska, Slovačka, Slovenačka, Ukrajinska i Češka, dok će četiri nacionalne manjine birati svoje članove putem elektorske skupštine i to: Makedonska, Hrvatska, Crnogorska i Ruska.

Biračka mesta za neposredne izbore biće otvorena od 7 do 20 sati, a glasaće se na 926 mesta širom Srbije.
U istočnoj Srbiji biće otvoreno 55 biračkih mesta na kojima će se izjašnjavati pripadnici 16 nacionalnih manjina. Pravo glasa ima oko 21.000 građana, a polovinu tog broja čine Vlasi koji imaju predstavnike na dve izborne liste. Nakon Vlaha, po brojnosti slede Bugari, Rumuni i Romi.

Broj članova Nacionalnih saveta zavisi od broja pripadnika nacionalnih manjina – minimalan je 15, a maksimalan 35.

U Srbiji skoro 13 odsto od ukupnog broja stanovništva čine nacionalne manjine.