ZZJZ Timok dobio uređaj za monitoring kvaliteta vazduha

Agencija za zaštitu životne sredine u okviru vanrednih aktivnosti na proširenju monitoringa kvaliteta vazduha, preko pomoći stručnim institucijama, donirala je sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica PM10 Zavodu za javno zdravlje iz Zaječara.

Uređaj će pomoći ovoj stručnoj instituciji u dobijanju akreditacije metoda uzorkovanja i merenja koncentracije ovog polutanta u cilju uspostavljanja novih mernih mesta na adekvatnim lokacijama.

Znajući da je za donošenje mera za smanjenje aerozagađenja neophodan pouzdan podatak o vrednosti polutanata, to je ovo najefikasniji način da se obezbede relevantne informacije u onim lokalnim samoupravama gde do sada nije bio uspostavljen adekvatan monitoring.

Agencija će u narednom periodu nastaviti sa politikom uvećanja kapaciteta za monitoring kvaliteta vazduha.

izvor i foto: Agencija za zaštitu životne sredine