U opštini Boljevac počela je izgradnja regulacionih objekata na Osnićkoj reci i pritokama.

Zbog bujičnog karaktera Osnićke reke, posebno tokom poplavnih talasa 2014. i 2017. godine, u blizini rečnog korita, poplavljeni su stambeni i pomoćni objekti, putevi, poljoprivredno zemljište.

Radovi se izvode na otvaranju proticajnog profila vodotoka i regulaciji obala, izgradnji bujičnih pregrada za zadržavanje nanosa i izradi kaskadnih građevina u srednjem i gornjem toku reke.

Regulacija obala je predviđena kamenom u cementnom malteru dužine do 70 m u centru novog naselja Osnić. Predviđena je izrada regulacije dela vodotoka reke u dužini većoj od 6.700 metara.

Ukupna predračunska vrednost svih radova iznosi oko 100 miliona dinara, a posao će biti završen do 20. septembra. Radove izvodi Vodoprivreda d.o.o. iz Požarevca.

izvor i foto: E kapija/Luka Matović