Izložba o Manastiru Manasija

U galeriji Narodnog muzeja u Zaječaru otvorena je izložba “Manastir Manasija – šest decenija istraživanja i zaštite”.

Manastir Resava, danas poznatiji pod imenom Manasija, smešten u centralnoj Srbiji, jedan je od najvećih graditeljskih poduhvata despota Stefana Lazarevića.

Postavku čini 20-ak panoa na kojima je publici predočena retrospektiva konzervatorsko-restauratorskih radova i arheoloških iskopavanja u kompleksu manastira.

Izložba „Manastir Manasija šest decenija istraživanja i zaštite“ plod je dugogodišnje uspešne saradnje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu i Zavičajnog muzeja u Jagodini, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.

Na izložbi su prikazani predmeti od 15. do 19. veka koji su otkriveni tokom šest decenija istraživačkih radova u Manasiji.

O prvim sistematskim istraživanjima, koja su započeta 2005. godine, o manastirskom hramu gde je otkrivena grobnica sa zemnim ostacima ktitora – despota Stefana Lazaraveća, govorila je Smiljana Dodić, jedan od autora izložbe i član ekipe koju je predvodio Marin Brmbolić. Posetioci mogu razgledati izložbu do 16. februara.