Konkurs za vatrogasce

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za prijem 200 polaznika za osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica a konkurs traje do 20. marta, saopšteno je danas.

Pravo učešća imaju državljani Srbije između 19 i 30 godina, sa završenom srednjom školom i bez bezbednosnih smetnji za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u.

Potrebno je da kandidati imaju vozačku dozvolu za vozila C kategorije i da zadovoljavaju zdravstvene i psiho-fizičke kriterijume, kao i da imaju bazičnomotoričke sposobnosti

Pravo učešća imaju i osobe koje imaju vozačku dozvolu B kategorije, uz obavezu da po završetku osnovne obuke polože i ispit za C kategoriju u roku od godinu i po dana.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata a bliže uslove konkursa moguće je naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova (www.mup.gov.rs).