U Zaječaru je potpisan Memorandum o saradnji Naučno tehnološkog parka Niš i RARIS-a – Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije.

NTP Niš je osnovan zajedničkom inicijativom Vlade Republike Srbije (u ime Vlade: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološko razvoja), Grada Niša i Univerziteta u Nišu.

NTP Niš želi da da doprinos formiranju ekosistema za razvoj inovacija i tehnološkog preduzetništva i privuče inovativne tehnološke kompanije iz regiona kao i da okupi i kreira mrežu partnera regionalnih razvojnih agencija, regionalnih privrednih komora, poslovnih inkubatora, startap centara, coworking prostora, klastera i poslovnih udruženja.

RARIS predstavlja jednog od ključnih stejkholdera iz regiona sa kojim NTP Niš želi da radi na izgradnji inovativnog ekosistema. RARIS je ovom prilikom predstavio nekoliko projekata za razvoj inovacija i tehnološkog preduzetništva koji se trenutno u pripremi, kao što su projekti Tehnološkog inkubatora u Boru i Trening/Start-up centra prehrambene industrije u Knjaževcu. Potpisani Memorandum će omogućiti i uključivanje NTP Niš u dalju pripremu ovih i sličnih projekata u regionu.

Ovaj Memorandum je potpisan sa ciljem formiranja Regionalne mreže NTP Niš za razvoj inovativne privrede i tehnološkog preduzetništva i namerom stvaranja uslova za saradnju strana potpisnica u projektima i oblastima iz zajedničkog interesa.

Saradnja na osnovu ovog Memoranduma sprovodiće se u sledećim oblicima:

  • međusobna saradnja u oblasti inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija;
  • podrška razvoju i unapređenju programa za transfer znanja i tehnologija;
  • širenje mreže virtuelnih članova NTP Niš koji će koristiti usluge virtuelnog članstva NTP Niš;
    kreiranje zajedničkih projekata i programa iz oblasti inovacija i tehnološkog preduzetništva koje će koristiti kompanije iz virutelnog članstva;
  • rad na Strategiji pametne specijalizacije regiona (4S);
  • zajednički nastup pred nacionalnim institucijama za podršku inovacijama i tehnološkom preduzetništvu (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fond za inovacionu delatnost, Fond za nauku…);

izvor i foto: RARIS