Ministarstvo kulture podržalo projekte zaječarskog arhiva

Ministarstvo kulture odobrilo je Istorijskom arhivu “Timočka Krajina” u Zaječaru 498.400 dinara na konkursu za staru i retku bibliotečku građu.

Projektom su predviđene konzervatorsko-restauratorske intervencije na 10 srpskih štampanih knjiga i zperioda od 1838. do 1867. godine, predatih za upis u registar stare i retke bibliotečke građe kod Narodne biblioteke Srbije.

Radove će izvoditi ovlašćena konzervatorska radionica Narodne biblioteke Srbije.

Ministarstvu je po ovom konkursu dodelilo 9, 5 miliona dinara za realizaciju 11 projekata.

U okviru konkursa za arhivsku građu, zaječarskom arhivu odobrena su sredstva za realizaciju tri projekta.

Projekat “Nikola Pašić kroz građu Istorijskog arhiva u Zaječaru” biće podržan sa 460.00 dinara, projekat “Prota Milan Rašić, sveštenik i upravnik arhiva u Zaječaru” sa 400.000 dinara i projekat “Stanovništvo Stare planine – Timok” sa 300.000 dinara.