Mokranjac- porodica velikana, izložba u čast Momčilu St. Mokranjcu

U znak sećanja na značajnu srpsku porodicu Mokranjac koja je iznedrila brojne velikane, ne samo na polju muzičkog stvaralaštva već i u nauci, toksikologiji i farmaciji, u okviru 54.“Mokranjčevih dana“ u galeriji Rodne kuće Stevana Mokranjca priređena je izložba originalnih dokumenata i fotografija iz života i rada profesora Momčila St. Mokranjca, jednog od srpskih velikana u farmaciji, inače sina proslavljenog srpskog kompozitora i horovođe – Stevana St. Mokranjca.

Izložba „Momčilo St. Mokranjac – hemičar, profesor, toksikolog“ – povodom 120 godina od njegovog rođenje, treba da osvetli i najširoj publici približi život i naučni doprinos ovog značajnog univerzitetskog profesora, izuzetnog hemičara sa Sorbone, prvog profesora srpske (i jugoslovenske) toksikologije, čiji je istraživački rad nagrađen Lavoazijevom medaljom.

Momčilo Mokranjac u laboratoriji

Momčilo St. Mokranjac bio je, između ostalog, prvi upravnik Instituta za toksikološku hemiju, prodekan i dekan Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, prorektor Medicinske velike škole, prvi čelnik Hemijskog instituta SANU i Spektrohemijske sekcije Srpskog hemijskog društva, član Izvršnog odbora Međunarodne farmaceutske federacije, generalni sekretara Saveza farmaceutskih udruženja Jugoslavije, kao i dopisni člana Pariske akademije farmacije u Parizu.

Posetioci mogu da vide originalna dokumenta i fotografije iz života i rada profesora Momčila St. Mokranjca: dokumenta vezana za rad profesora M. Mokranjca kao hemičara Državne hemijske laboratorije, šefa Odeljenja za ispitivanje plementih metala Narodne banke tadašnje države, profesora i upravnika Instituta za toksikološku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu; kao i relevantne publikacije – među kojima je i prvi udžbenik iz toksikološke hemije na srpskom jeziku „Toksikološka hemija“ (1949) koji je prof. Mokranjac napisao po ugledu na francusku udžbeničku literaturu.

Izložbu su priredili Farmaceutski fakultet, Muzej Кrajine u Negotinu i Dom kulture “Stevan Mokranjac”.

izvor i foto: Muzej Krajine i Klub Doma kulture Negotin