Otvorena senzorna soba u ŠOSO „Jelena Majstorović“ u Zaječaru

Novak Đoković Fondacija je danas u Zaječaru – kroz veliko partnerstvo sa The Human Safety Net i Generali osiguranjem Srbija – otvorila prvu multisenzornu sobu u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ za decu sa smetnjama u razvoju i auti-zmom. Sredstva za ovaj izuzetno važan vid podrške u njihovom odrastanju prikupljana su tokom globalnog humanitarnog izazova koji su u okviru svoje The Human Safety Net inicijative organi-zovali zaposleni u Generali Osiguranju Srbija u koordinaciji sa Novak Đoković Fondacijom, dok je kompanija Generali Osiguranje Srbija, prepoznavši značaj senzornih soba, izdvojila dodatna sredstva kako bi se opremile ukupno tri senzorne sobe.

Multisenzorne sobe su posebno opremljene prostorije koje se koriste prilikom tretmana senzorne integracije za decu sa smetnjama u razvoju – u kojima ona istražuju, razvijaju čula i opuštaju se. Ova vrsta tretmana je izuzetno važna u radu sa decom jer potpomaže stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa – i omogućava im da razviju senzorne veštine koje će im biti potrebne za život. Stimulišuća i smirujuća atmosfera utiče na poboljšanje koordinacije, unapređuje sposobnosti komunikacije, deluje relaksirajuće na decu koja su stalno u pokretu i usmerava pažnju dece sa senzornim smetnjama.

Istraživanja, praksa i nauka poslednjih decenija upravo stavljaju akcenat na senzornu sobu kao izvorište za podsticaj ključnih komponenti u razvoju kao što je krupna i fina motorika, doživljaj ravnoteže i prostora, kao i sopstvenog tela. I vama i nama je cilj da u ovom prostoru zaživi krilatica univerzalnog dizajna kojom će učenje i svakodnevne aktivnosti postati dostupniji. Na kraju, ali ne manje važno, želimo da podelimo iskru radosti podstaknutu mišlju da će, uz vaš predan rad, i naša donacija doprineti boljitku dece i njihovih porodica,

istakla je Smiljana Grujić, glavna programska menadžerka Novak Đoković Fondacije.

Veoma smo ponosi što u okviru humanitarne inicijative The Human Safety Net, zajedno sa našim partnerom Novak Đoković Fondacijom, iz godine u godinu pomažemo roditeljima i deci širom Srbije. Pored toga što ćemo do kraja ove godine otvoriti centre za roditelje u 10 gradova u Srbiji, opremanjem tri senzorne sobe pomoći ćemo deci sa smetnjama u senzornoj integraciji i učenju da razvijaju čula i kognitivne sposobnosti. Na taj način roditeljima pružamo podršku, a deci lepše detinjstvo i bolje šanse za srećniju budućnost,

izjavila je Dojna Maksić, regi-onalna direktorka Generali osiguranja Srbija.

Senzorna soba za nas predstavlja jedno od najznačajnih pomagala u radu sa decom koja imaju poteškoće u razvoju iz oblasti senzorne integracije. U samoj Senzornoj sobi se na-laze raznovrsni elementi koji će pomoći detetu da kroz igru istražuje i razvija svoje senzorne veštine ali i da se relaksira i u bezbednom okruženju oslobađa stresnih i napetih situacija. Zahvaljujući ovoj vrednoj donaciji, naša škola će proširiti svoje kapacitete u pružanju usluga dodatne podrške deci u ustanovama ne samo u gradu, već i šire. To će nas mapirati kao potencijalni Resursni centar za decu sa poteškoćama u razvoju u Istočnoj Srbiji. Dugujemo veliku zahvalnost Novak Đoković Fondaciji i njihovim partnerima Generali Osiguranju i The Human Safety Net-u,

u zahvalnici je napomenula Emila Badivuk, direktorka Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ iz Zaječara.

Do kraja godine je planirano otvaranje još dve multisenzorne sobe od strane istih partnera, i to u Dnevnom boravku za osobe sa smetnjama u razvoju u Kovačici, kao i u vrtiću „Maslačak“ u Sjenici.