U četvrtak licitacija za izdavanje u zakup restorana na Hipodromu

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavilo je oglas za izdavanje u zakup restorana na Hipodromu putem javne licitacije koja će biti odražana u četvrtak, 21. februara u prostorijama Sportske hale na Kraljevici. 

Zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom, dok licitacioni krug iznosi 5.000,00 dinara. Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje mesec dana, u skladu sa Zakonom, i koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“. Učesnici licitacije su dužni da sa sobom ponesu:  izvod iz APR-a, i dokaz o uplati depozita. učesnici na licitaciji mogu biti samo pravna lica. Podnosioci ponuda su dužni pre licitacije položiti depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun 170-30036087001-76.

Početna cena mesečnog zakupa je 40.000,00 dinara bez PDV-a, dok se, zakupnina plaća do 5. u mesecu za prethodni mesec. Period zakupa je na godinu dana.

Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 do 15.00 časova.

Početak licitacije je u 10.00 časova.