Izdavanje prostora za prodaju osmomartovskog programa

U susret Danu žena, Grad Zaječar davaće odobrenja privremenog zauzeća javne površine na platou iznad javne garaže na zelenoj pijaci, od 6. do 8. marta, radi postavljanja 8 šatora u površini od 9 kvadratnih metara, za prodaju osmomartovskog programa.

Zauzeće javnih površina Gradska uprava odobravaće po osnovu podnetih zahteva na obrascu koji se mogu dobiti u informativno-uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara, uz obavezu plaćanja početnog iznosa naknade od 50,00 dinara po 1m2 dnevno i naknade za korišćenje šatora u iznosu od 2.736,00 dinara, za ceo period zauzeća.

U slučaju da se za zauzeće javne površine javi više zainteresovanih lica, odobrenje će se izdati podnosiocu zahteva koji na javnom nadmetanju ponudi najveću naknadu po metru kvadratnom zauzete površine u odnosu na početni iznos naknade iz tačke 1.

Zahtevi se podnose do 28. februara. Javna licitacija će biti održana u ponedeljak, 4. marta u podne, u maloj sali Skupštine grada Zaječara.

foto: Novosti