Nakon što su prošle nedelje na graničnom prelazu Prahovo carinici sprečili pokušaj krijumčarenja preko 5.000 litara nafte na domaćem brodu “Čuprija” koji je prevozio ugalj, ovih dana sprečen je još jedan pokušaj šverca nafte.

Kako navodi Uprava carina, brod potisnica „GP8“, bez tovarnog prostora, u vlasništvu rumunske firme iz Turnu Severina, pokušao je nelgalno da preveze 2.000 litara nafte.

Detaljnim uvidom u dokumentaciju o prijavljenoj robi koju brod prevozi, kao i ostale neophodne dokumente (raport broda, spisak posade, spisak brodskih zaliha i šemu tankova broda) otkriveno je da se u četiri prednja i jednom pomoćnom tanku za pogonsko gorivo nalazi više evro dizela od prijavljene količine.
Carinik je izmerio nivo goriva u tankovima i uporedio ga sa prijavljenom količinom u dokumentaciji na osnovu čega se videlo da brod prevozi 1.855 litara goriva više od prijavljene količine.

Protiv zapovednika broda, rumunskog državljanina pokrenut je prekršajni postupak zbog neprijave goriva koje je po svoj prilici trebalo da se nađe na crnom tržištu.

foto: Uprava carina