MUP: Zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva i smeća

Imajući u vidu vremenske prilike koje pogoduju nastajanju i širenju požara na otvorenom prostoru, MUP upozorava građane da je po Zakonu o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije preduzima mere i radnje u cilju sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru, a protiv svakog pravnog i fizičkog lica koje postupi suprotno zabrani biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od:

  • 300.000,00 – 1.000.000,00 dinara – pravno lice,
  • 10.000,00 – 50.000,00 dinara – odgovorno lice u pravnom licu,
  • 150.000,00- 500.000,00 dinara – preduzetnik i
  • 10.000,00 – 50.000,00 dinara – fizičko lice.

Za izazvanje požara na otvorenom prostoru kojima je ugrožena imovina većeg obima, utvrđena je krivična odgovornost, a na osnovu Krivičnog zakonika predviđena je novčana kazna i kazna zatvora za izvršenje ovog krivičnog dela.

„U skladu sa napred navedenim, u narednom periodu biće vršen obilazak terena od strane ovlašćenih službenih lica Odeljenja za vanredne situacije Zaječar a sve u cilju prevencije požara na otvorenom prostoru“, navodi se u saopštenju.