KOMS: Nagradni konkurs “Mladi protiv zločina iz mržnje”

U toku je nagradni konkurs Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) za širenje svesti o sprečavanju zločina iz mržnje među mladima.

Forma je potpuno slobodna, samo je potrebno da u pitanju bude video do 5 minuta ili bilo koja vrsta vizuala (fotografija, dizajn, mim, strip…). Radom autor treba da pokaže kako vidi toleranciju, mir, poštovanje različitosti i nediskriminaciju i lično shvatanje borbr protiv stereotipa i predrasuda.

Kvalitet videa i vizuala neće biti presudan, već ideja i poruka koju rad sa sobom nosi.

Pravo učešća na konkursu “Mladi protiv zločina iz mržnje” imaju mladi iz Srbije između 15 i 30 godina.
Rok za dostavu radova je 20. septembar.
Detaljnije o konkursu i načinu prijave na linku.

Zločin iz mržnje predstavlja krivično delo učinjeno iz mržnje zbog stvarnog ili pretpostavljenog određenog ličnog svojstva (npr. pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica).