Oglas za zakup bifea u sportskoj hali

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavilo je oglas za izdavanje u zakup bifea u sportskoj hali na Kraljevici, u vreme održavanje Futsal prvenstva Srbije, od 11. do 15. marta, putem javne licitacije, koja će biti održana u petak, 8. marta u prostorijima hale.

Zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom, početna cena zakupa iznosi 5.000 dinara, dok licitacioni krug iznosi 500,00 dinara. Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti u skladu sa Zakonom, i koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“. Učesnici licitacije su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a.

U bifeu je strogo zabranjeno posluženje alkoholnih pića.