Skupština grada zaseda 25. oktobra

Skupštinsko zasedanje zakazano za petak, 25. oktobra počeće verifikacijom madata novom odborniku sa liste “Dr Nenad Ristović- Pobeda za naš grad-Demokratska stranka-Socijaldmokratska stranka-Liberalno demokratska partija-Nova stranka” Saši Jovanoviću, svešteniku iz Zaječara, jer je na prethodnoj sednici dr Davor Janković sa iste liste, zbog imenovanja na mesto direktora Medicinske škole, podneo ostavku zbog nespojivosti funkcija.

Ne dnevnom redu je izbor novog v.d.direktora JSKP “Zaječar” jer je dosadašnjem prvpm čoveku ovog preduzeća Ivanu Žikiću istekao mandat. Gradsko veće predložilo je da ga zameni Zvonko Veličković, master nauka u poslovnoj administraciji preduzetničkog smera.

Na sednici će biti reči o predlogu rešenja o davanju saglasnosti na odluku o načinu pokrića gubitka tog preduzeća u 2018. godini.

Odbornici treba i da se saglase o Planu zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Zaječara za zimu 2019-2020. godine Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar, o predlogu rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ za 2019. godinu, kao i o ispravci Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Vodovod“ kojom se imenovanje v.d. direktora ovog preduzeća umesto na šest meseci produžava na godinu dana.

Kada je u pitanju Predškolska ustanova Đulići, dnevnim redom je predviđen pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji godišnjeg plana za period septembar 2018 -2019. godine kao i rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada u periodu suptembar 2019 -2020. godine.

Osim toga na dnevnom redu 32. sednice skupštine grada naći će se i predlog programa za sprovođenje mera za podsticaj rađanja dece na teritoriji grad Zaječara za 2020. godinu.

Kada je reč o promenama u školskim odobrima na sednici će se u četiri zasebne tačke naći predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju člana odnosno članova školskih odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru, Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Velikom Izvoru i Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru, kao i Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu.

Na dnevnom redu će se naći i pretres predloga rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja, a poslednja tačka dnevnog reda rezervisana je za pitanja odbornika.

Sednica je zakazana za 10 sati.