Smanjuje se broj funkcionera

Na sednici Gradskog veća u Zaječaru usvojen je predlog Statuta grada koji donosi novine u organizaciji lokalne vlasti, u skladu sa nedavno usvojenim dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Prema novom predlogu, u odnosu na broj stanovnika, grad Zaječar može imati 3 umesto 5 pomoćnika gradonačelnika i 9 umesto 11 članova Gradskog veća.

Ukoliko Statut odobri resorno ministarstvo a nakon toga izglasaju odbornici Skuštine grada Zaječara povodom svakog akta sprovodiće se javna rasprava a skupštinska tela organizovaće javna slušanja.
Ove izmene, po predlogu Gradskog veća, važiće nakon narednih lokalnih izbora.

Prema rečima Marka Minića, zamenika sekretara Skupštine grada, praznik grada i dalje će biti Gradska slava – Mala gospojina, dok Dan grada nije ustanovljen.

Izmenama Odluku o komunalnom uređenju grada, usvojenim na sednici veća, vlasnici privatnih i poslovnih prostorija čija je obaveza d auklone sneg i led ispred i sa svojih objekata, ne smeju sneg bacati na kolovoz i trotoar. Trotoari moraju biti čisti i prohodni, tako da podloga bude vidljiva i bezbedna za kretanje.

Inače, za nepoštovanje odluke kazna za fizička lica je 8.000 dinara, za preduzetnike 18.000, dok za pravna lica kazna iznosi 80.000 dinara.

foto: Grad Zaječar