Srednjovekovni stećci na fotografijama

Gostujuća izložba fotografija „Stećci Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore” , autorke Mirjane Vukasović i dr Gorana Кomara, otvorena je u galeriji Radul begovog konaka u saradnji Muzeja grada Perasta i Narodnog muzeja u Zaječaru.

Na ovoj izložbi su predstavljeni stećci na fotografijama, njihov transkript i prevod teksta na engleski. Natpisi na stećcima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore ispisani su ćiriličnim pismom.

Izložba je rađena sa ciljem da stavi akcenat na period u kome su nastajali srednjovekovni nadgrobni spomenici u obliku velikih kamenova i da se na taj način afirmiše kulturna baština na ovim prostorima koja je od nemerljivog značaja za kulturnu istoriju regiona i Evrope.

Stećci se od 2016. godine nalaze na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine.

izvor: zaječarski muzej