Usvojen budžet za 2019. godinu

Budžet grada Zaječara za 2019. godinu projektovan je na 3.878.476.714. dinara. Toliko naime iznose prihodna i rashodna strana zaječarskog budžeta za narednu godinu koji je danas usvojila Skupština Zaječara.
Budžetski deficit koji će biti finansiran iz, kako je na sednici rečeno, viška prihoda je 742.097.000 dinara.

Odbornici opozicije oštro su kritikovali projektovani budžet uz konstataciju da je nerealan i projektovan na nivou „novogodišnjih želja“, jer, kako su rekli, nikome u Zaječaru sada ne treba zatvoreni bazen u Kotlujevcu, kao ni klizalište od 20.000 evra. Podsetili su i na velike projekte najavljene pre deset i više godina koji nikada nisu realizovani: Timočki univerzitet, izgradnja socijalnog nasilja, gerontološki centar, pogon za konzerviranje voća i povrća, banja Nikolićevo.

Pošto je tokom rasprave o budžetu odbornici Dragani Rašić izrečena opomena, a odborniku Milošu Stojadinoviću oduzeta reč, oboje su napustili sednicu Skupštine grada.

Na sednici je usvojena i Odluka o pribavljanju nepokretnosti u ulici Timočke bune br.72 u Zaječaru u javnu svojinu grada Zaječara. neposrednom pogodbom, uz naknadu, kao i Rešenje o oduzimanju prava korišćenja nepokretnosti kojom se precizira oduzimanje prava korišćenja javne garaže preduzeću „Higijena“ Zaječar.

Ova odluka bila je povod za dužu diskusiju odbornika Nenada Ristovića i gradonačelnika Boška Ničića.

Odbornici su usvojili i Odluku o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo grada u kapitalu privrednog društva „Trayal korporacija“ a. d. Kruševac, izmenili i dopunili Odluku o Gradskoj upravi grada Zaječara i usvojili Odluku o pristupanju izradi Plana generalne regulacije Gamzigradske banje, kao i odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije privredne zone „Zapad“ u Zaječaru i o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije banjsko – turističkog kompleksa „Nikoličevo“.

Odbornici su dali saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ za 2019. godinu i usvojili i Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada Zaječara Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar za 2019. godinu.

Takođe, saglasnost je data na Program poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja “ Zaječar za 2019. godinu i na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija ovog javnog preduzeća.

Na današnjoj sednici Skupštine grada usvojen je i Početni likvidacioni izveštaj Sportsko poslovnog centra „Timok“ DOO Zaječar – u likvidaciji, kao i Finansijski izveštaj Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji za prošlu godinu.

Odbornici su usvojili i Odluku o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac i dali saglasnost na Nacrt Ugovora o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac;

Zeleno svetlo dato je za Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2019. godinu i za Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2019. godinu;

Usvojeno je i Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, izmenjeno je i dopunjeno Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Đulići“ i visini učešća roditelja u ceni usluga i obrazovan je Opštinski savet roditelja. Takođe, doneto je više rešenja u vezi sa kadrovskim promenama pojedinih školskih odbora, kao i skupštinskih odbora i komisija.

Na samom početku sednice Skupštine grada odbijeni su predlozi opozicije da se u dnevni red uvrste i tačke:
– Ovlašćenje gradonačelniku Zaječara Bošku Ničiću, za raskid ugovora zaključenog između grada i Marijane Dabović iz Baošića.
– Predlog Odluke o osnivanju fonda za finansijsku pomoć porodicama dece i omladine obolele od teških bolesti.
– Odluka o proglašenju teritorije grada Zaječara za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa GMO i proizvoda od GMO.
– Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme.
– Predlog Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanju građana u postupak donošenja odluka, strateških dokumenata i drugih akata grada.

izvor: Zaječar on line, Radio Magnum