Umesto Ivana Žikića, kojem je istekao mandat v.d. direktora JKSP “Zajećar”, Gradsko veće Zaječara predložilo je da tu dužnost do raspisivanja konursa i izbora direktora obavlja Zvonko Veličković iz Zaječara.

Veličković je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu, dok je master studije stekao 2015. godine na Univerzitetu primenjenih nauka i umetnosti Zapadne Švajcarske.

Za novog predsednika Nadzornog odbora ovog preduzeća predložen je Milan Petković, diplomirani ekonomista iz Zaječara.

Na današnjoj sednici je rečeno da će cena grejanja biti nepromenjena, a data je saglasnost na Odluku o načinu pokrića gubitka tog preduzeća za prošlu godinu.

Većnici su usvojili i ispravku Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Vodovod“ kojom se imenovanje v.d. direktora ovog preduzeća Nikole Šarčevića umesto na šest meseci produžava na godinu dana.

Data je i saglasnost na Plan zimske službe Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za sezonu 2019/2020.

U toku 2019. godine stanje putne mreže znatno je poboljšano. Saniranjem udarnih rupa presvlačenjem pojedinih deonica asfaltom, ali i izgradnjom lokalnog puta Vratarnica – Zagrađe – Marinovac – Stubal – Vrbica. Kritične tačke na koje treba posebno obratiti pažnju u toku rada su prevoji Bratujevac, Mala Jasikova, Dubočane i opštinski putevi Trnavac, Čokonjar, Metriš, Klenovac, Avramica i Prlita,

istakla je Ljiljana Repacki iz JP „Urbanizam i izgradnja Zaječar”.

Planom su predviđeni osnovni elementi neophodni za rad zimske službe, tehničko osoblje, potrebna mehanizacija, materijal, so, rizla i hladna asfaltna masa, kao i aktiviranje zimske službe u prvom prioritetu istovremeno sa početkom padavina.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je naveo da je potrebno predvideti i, u slučaju potrebe, formiranje jednog punkta na potezu između Halova i Šipikova.

Prema njegovim rečima, traži se zakonsku mogućnost da se seoskim mesnim zajednicama nabavi oprema i gorivo, kako bi sami čistili sneg u selima.

Većnici su danas dali zeleno svetlo i drugoj izmeni Programa poslovanja JKP „Timok održavanje“ za ovu godinu.

Na sednici je data saglasnost i na Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada PU „Đulići“ za period od septembra 2019. do avgusta 2020. godine i usvojen Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora i predstavnika roditelja Ekonomsko-trgovinske škole, osnovnih škola „Vuk Karadžić“ u Velikom Izvoru i „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, kao i Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“.

Većnici su usvojili i: Nacrt Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja, Nacrt programa za sprovođenje lokalnog Antikorupcijskog plana Grada Zaječara, Rešenje o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara JKP „Zaječarparking“, kao i Predlog Pravilnika o uslovima za dodelu seoskih kuća sa okućnicom, bračnim parovima na teritoriji grada Zaječara.

izvor: Radio Magnum