Budžet uvećan za petinu

Odlukom o petoj po redu izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za ovu godinu, koja je doneta na današnjoj sednici Skupštine grada, ukupan budžet je uvećan za 510.985.000 dinara. Ukupno planirana sredstva budžeta iz svih izvora sada iznose 3.172.283.305 dinara. Povećanje u odnosu na prethodni budžet je 19,20 odsto. Projektovani budžetski deficit ostao je na nešto više od 118 i po miliona dinara.

Skupština Grada Zaječara donela je i odluku o objavljivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada a na sednici je usvojen i koncesioni akt za ovu delatnost, sve na osnovu novog zakona o javnom privatnom partnerstvu.

Odbornici su većinom glasova usvojili Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, kao i Odluku o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni.

Na sednici su imenovani novi članovi upravnih i nadzornih odbora nekoliko ustanova u gradu, a za novog v.d.direktora Turističke organizacije imenovana je Sanela Rakićević, diplomirani turizmolog.