Direkcija za izgradnju u stečaju ili likvidaciji?

Na sednici Skupštine grada, 16. u ovom sazivu, odbornici su dali saglasnosti na izmene Plana i Programa poslovanja JKSP „Zaječar“ za 2018. godinu i usvojili godišnji Likvidacioni izveštaj JP „Direkcija za izgradnju“ Zaječar, u likvidaciji.
Usvajanju predloženih akata prethodila je duža diskusija.

Direktor JKSP Ivan Žikić pojasnio je da su izmene plana poslovanja neophodne zbog predstojeće licitacija pokretne imovine Toplane u stečaj.

Kupovinom te opreme više ne bismo plaćali za njen zakup.Vrednost opreme je preko 50 miliona dinara, a na licitaciji će biti oko 18 miliona,

istakao je Žikić.

Odbornik Miša Stanojlović smatra da je grad ušao u jednu od poslednjih epizoda serijala poznatog kao jeftino grejanje, pompenzno najavljivano 2007. godine.

Tada smo kao grad prvi Srbiji ušli u avanturu privatno- javnog partnerstva i kasnije nam se obilo o glavu. Danas smo došli do toga da na licitaciji, odnosno preduzeće u ime grada otkupljuje kotlove i opremu Grada Zaječara. Mi otkupljujemo nešto što je samo do pre izvesnog vremena bilo naše. Od najavljivanih 80 odsto pokrivenosti toplovodnom mrežom, tek 20 odsto građana koristi daljinsko grejanje,

rekao je Stanojlović.

Rasprave je bilo i prilikom razmatranja godišnjeg Likvidacionog izveštaja Direkcije za izgradnju. Likvidacija je započeta prošlog jula, septembra je usvojen i početni likvidacioni bilans, a decembra i početni likvidacioni izveštaj. Međutim, prema Zakonu o privrednim društvima, oktobra prošle godinr podnet je Predlog za pokretanje stečaja, jer imovina društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverioca. Utvrđen gubitak je iznosio 272.020.961 dinara pa je konstatovana prezaduženost. Dužnik se nalazio u neprekidnoj blokadi od 22. januara 2015. godine. Nadležni sud još nije doneo konačnu odluku, pa je postupak u toku. Kako bi se sproveo postupak likvidacije neophodno je isplatiti priznata potraživanja u određenom roku. Zbog nedostatka para likvidacija nije mogla biti okončana do kraja 2017. godine.

Nakon izveštaja likvidacionog upravnika Radeta Stančulovića, diskutovao je odbornik Ivan Joković.

U izveštaju piše da su izmirena potraživanja za septembar, oktobar, novembar 2016. Godine, odnosno da je sudskim presudama naplaćeno sa žiro računa budžeta Grada Zaječara. Tu dolazimo do suštine problema koji je težak oko 300 miliona dinara. Pre izvesnog vremena sam sa ove govornice govorio da ne treba da glasamo za Odluku o stečaju jer mi nismo legitimni da predložimo stečaj. Zamenica gradonačelnika Marina Milić je govorio suprotno, a kao argument navodila činjenicu da je radila u Privrednom sudu, da je to gotova stvar. A sada ovde niko ne govori o ishodu tog stečaja u pokušaju. I pred Privrednim i pred Apelacionim sudom odbijen je stečaj Direkcije. Naneli smo štetu svim pravnicima u Gradskoj upravi I Pravobranilaštvu jer smo laički doneli odluku verujući predlagaču da je tačno ono što je sa ove govornice izneto,

rekao je Joković.

Zamenica gradonačelnika Marina Milić branila je svoj stav.

Kada je u pitanju Direkcija, doneli smo odluku o pokretanju likvidacije.Bilo jegovora da se i tada u toku likvidacije, pokrene postupak za stečaj i to je ono što je urađeno, a o tome nismo donosili odluku. Zakon o privrednim društvima kaže da je likvidacioni upravnik u toku likvidacije dužan da podnese predlog za pokretanje stečaja ukoliko je nedovoljna likvidaciona masa za pokrivanje potraživanja koja se duguju prema tom preduzeću, odnosno tom pravnom licu.
Ono što ste vi govorili za govornicom odnosilo se na DOO Sportski centar, za koji smo mi doneli odluku o pokretanju stečaja jer je javno preduzeće mimo zakona registrovano kao DOO,

pojasnila je Milić.

Obe tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova.